دبیر کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد مقابله با کرونا گفت: بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، کارکنان دولت را ملزم به واکسیناسیون کرونا کرده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران، حسین قاسمی گفت: کسانی که به هر دلیلی عذر پزشکی و محدودیت برای تزریق واکسن داشته باشند، با ارائه مستندات پزشکی می‌توانند در محل کار خود حضور پیدا کنند و مشکلی برای آن‌ها پیش نخواهد آمد.