مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سیستان و بلوچستان گفت: در سال تحصیلی جدید تاکنون با افزایش ۶۰ هزارنفری جمعیت دانش‌آموزی استان مواجه هستیم که به‌طورقطع تا آذرماه این جمعیت افزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، رخشانی ادامه داد: با توجه به این افزایش جمعیت و کمبود فضای آموزشی و نیروی انسانی در استان، یقیناً مدارس غیردولتی بازوان توانمند آموزش‌وپرورش هستند و به همین دلیل باید با تسهیل شرایط در چارچوب قانون به ادامه فعالیت این مدارس کمک کنیم.