طرح منع تردد شبانه با انتقاد رئیس پلیس راهور تهران بزرگ نیز روبه‌رو شده و او صریحا مخالفت خود را با ادامه اجرای این طرح اعلام و به بی‌اثر بودن آن اذعان کرده‌ است.

به گزارش ایسنا، سردار سیدکمال هادیانفر گفت: شاید طرح منع تردد شبانه خیلی اثربخش نباشد به‌ویژه آنکه خوشبختانه دیگر اکثریت مردم نیز واکسن زده‌اند.

او یکی از دلایل ترافیک سنگین عصرگاهی و شبانه را نیز ناشی از استرس طرح منع تردد شبانه دانست و افزود: همین موضوع مزید بر افزایش ترافیک شده است. ما خواستار آن شدیم که وزارت بهداشت اثربخشی این موضوع را بررسی کند و اگر اثربخشی دارد ادامه پیدا کند و اگر ندارد متوقف شود.