مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران گفت: از همه شهروندان و کسانی که قصد صعود به ارتفاعات را دارند می‌خواهیم از این کار خودداری کنند، چرا که این اقدام فقط با هماهنگی و تنها از مبادی ورودی و اصلی صورت می‌گیرد.به گزارش مهر منصور درجاتی افزود: با وضعیت کنونی صعود کوهنوردان ممنوع نیست بلکه با محدودیت مواجه است و فقط با هماهنگی صورت می‌گیرد.