معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، گفت: علیرغم تمام تلاش‌هایی که برای ورزش دانش آموزان انجام‌شده است اما ۵/۵ میلیون دانش‌آموز گرفتار اضافه‌وزن هستند. به گزارش ایسنا، سینا کلهر بی‌برنامگی دانش‌آموزان در چهار ماه پایان سال تحصیلی را غیرقابل‌دفاع دانست و با تأکید بر اینکه باید برای دانش آموزان در این چهار ماه برنامه ورزشی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: برگزاری اتفاقات دوره‌ای و همایش و... در این راستا کفایت نمی‌کند. از وزارت آموزش‌وپرورش تقاضا دارم در این راستا برای سال آینده برنامه‌ای را نهایی کنیم.