فرمانده انتظامی پایتخت گفت: هر ٣ ثانیه یک تماس و هر ۶ ثانیه یک عملیات فوریتی پلیسی توسط ١١٠ انجام می‌شود. به گزارش فارس، حسین رحیمی با اشاره به تخلفات در فضای سایبری گفت: به 8 هزار و 573 پرونده در 6 ماهه سال جاری رسیدگی شد که 100 درصد جرائم این حوزه کشف شده است.