کریم همتی، رئیس جمعیت هلال احمر گفت: اتباع خارجی نیز مانند سایر افراد جامعه واکسینه می‌شوند، از آن تعدادی که کارت اقامت داشتند بیش از ۴۰۰ هزار نفر تاکنون واکسینه شده‌اند.  به گزارش ایرنا، همتی گفت: مقرر شد با هدف واکسیناسیون افراد غیر مجاز اتباع خارجی کارت هویت موقت صادر شود که برای این منظور فدراسیون بین‌المللی اعتباری در نظر گرفته است.