مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش خبر داد که پلتفرم شاد از روز سوم مهرماه (امروز) در دسترس است. به گزارش ایسنا، محمود حبیبی گفت: دانش‌آموزان همانند سال گذشته با کدملی و تاریخ تولد احراز هویت می‌شوند. به گفته او اگر به هر دلیلی اطلاعات از سیدا در شاد نیامده بود یا هنوز کلاس بندی‌ها از سوی ما کامل نشده بود که منتقل بشود، مدیر مدرسه می‌تواند کل فضای مدرسه را مدیریت، کلاس درس ایجاد و معلم و دانش‌آموز به کلاس اختصاص دهد.