معاون سازمان غذا و دارو گفت: واکسن آسترازنیکا را فقط از یکسری منابع مورد تائید می‌توانیم بیاوریم که آن منابع هم به ما حداکثر در حد یک تا دو میلیون واکسن می‌دهند. به گزارش ایلنا، حیدر محمدی اعلام کرد: بیشترین مقدار واکسن آسترازنیکا که برای ما آمده است چیزی در حد دو میلیون و هشتصدهزار دز بود که از ژاپن آمد.