فرماندار ویژه زابل گفت: در پی وزش بادهای ۱۲۰ روزه و پراکنده شدن ریزگردها طی روزهای اخیر در منطقه سیستان، تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش‌های مختلف منطقه وارد شده است. به گزارش تسنیم، عباسعلی ارجمندی اظهار داشت: وزش بادهای 120 روزه و پراکنده شدن ریزگردها در هوای منطقه هر سال در این ایام سال مشکل جدی مردم پنج شهرستان منطقه سیستان شامل هامون، هیرمند، زابل، زهک و نیمروز است که موجب ایجاد بیماری‌های چشمی و تنفسی برای مردم منطقه می‌شود. در همین راستا در روزهای اخیر بیش از 500 نفر از مردم منطقه به بیمارستان مراجعه کرده‌اند که حدود 100 نفر آنها در پی نیاز جدی به خدمات درمانی بستری شده‌اند.