سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به واکسیناسیون گروه‌های هدف در سطح کشور، در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم استقرار نیروهای انتظامی در مراکز واکسیناسیون تجمعی استان تهران به منظور کنترل نظم، تاکید کرد. در هفته‌های اخیر شلوغی مراکز واکسیناسیون و ازدحام مردم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده بود.