گفته می‌شود برخی از متوفیان سالیان گذشته از طریق پیامک به مراکز واکسیناسیون دعوت شده‌اند. به گزارش میزان، در این راستا سیف‌اله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: وزارت بهداشت بانک اطلاعاتی خودش را دارد. اگر چه از طریق ثبت احوال بانک اطلاعاتی هویتی افراد را در اختیار دارد، اما به نظر می‌رسد با توجه به مشکل به وجود آمده از آن استفاده نمی‌کند.