دبیر کمیته علمی کشوری گفت: در ویرایش دهم پروتکل‌های درمانی کرونا که در خرداد ماه منتشر شد، پلاسمادرمانی را از پروتکل خارج کردیم. به گزارش ایسنا، عاطفه عابدینی گفت: علت این موضوع کاهش استقبال بهبودیافتگان کرونا در اهدای پلاسما نبود. بلکه در کل دنیا این روش مورد سوال قرار گرفت و نشان داد چندان نقشی در کاهش مرگ و میر نداشته است.