فرماندار اهواز اعلام کرد: ۹۰ درصد آرای باطله انتخابات شورای شهر اهواز آرای سفید بود. آرای باطله انتخابات ششمین دوره شورای شهر اهواز ۱۲ درصد آرا بوده و از مجموع ۳۰۶۶۰۱ رای مأخوذه در فرآیند انتخابات ششمین دوره شورای کلانشهر اهواز، ۳۷۳۴۶ رای باطله بوده است.