رئیس اداره بازرسی و مسئول امور حقوقی حفاظت اداره کل محیط زیست استان همدان گفت: حکم برائت از قتل عمد «سعید مومیوند» محیط‌بان همدانی که به علت درگیری با شکارچیان متخلف در زندان به سر می‌برد، صادر شده است. به گزارش ایلنا، حجت لطفی افزود: با توجه به صدور رای برائت از قتل عمد محیط بان همدانی و طبق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی قتل اتفاق افتاده در جریان این درگیری، «شبه عمد» تشخیص داده شده است.