سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید دارد که در بررسی لایحه تشدید مجازات قتل توسط والدین مجلس چارچوب شرع را در نظر می‌گیرد. به گزارش اعتمادآنلاین، حسن نوروزی بیان کرد: مجلس در تشدید مجازات والد مرتکب قتل فرزند خلاف شرع مقدس قانون‌گذاری نمی‌‌کند. قصاص والدین برای قتل فرزندان خلاف اسلام است و به خاطر یک یا دو مورد پرونده که نمی‌توان ساختار شرع را زیر سؤال برد. او افزود: بر اساس شرع مقدس اسلام مسئله قصاص والدین ممکن نیست بنابراین تشدید مجازات در اندازه افزایش مدت حبس و یا گرفتن حضانت فرزندان دیگر خواهد بود. مبنای تصمیم‌گیری مجلس اصول مسلم اسلامی است نه شعارهای نمادین و شرع مقدس اسلام قصاص را حق ولی و صاحب دم می‌داند.