دختر و پسر اهل لردگان که عاشق هم بودند، پس از مخالفت خانواده‌‌ها به زندگی خود پایان‌ دادند. به گزارش عصر جنوب، فرماندار لردگان گفته آن‌ها دوهفته پیش خود را به دریاچه سد انداخته‌اند. ابتدا گمان می‌شد آن‌ها با یکدیگر فرار کرده‌اند. اما جسد به هم گره‌خورده آنان دوروزه پیش در دریاچه سد کارون ۴ به کنار تاج سد رسید. اهل ایل می‌گویند؛ آن‌ها بر اساس یک رسم قدیمی، به شیوه «عاشق‌کشون» مرگ خود را انتخاب کرده‌اند.