انبار پالت شرکت بهنوش واقع در بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تهران طعمه حریق شد. به گزارش ایرنا احمدی، معاون اداری و مالی شرکت بهنوش اعلام کرد: آتش سوزی در قسمت اموال پالت شکل گرفته و گرمای زیاد هوا زمینه را برای آتش سوزی ایجاد کرده است. هیچ فردی در این حادثه آسیب ندیده و هیچ کارخانه‌ها و تجهیزاتی دچار خسارت نشده است. این محدوده انبار سر بازی بود که سوله‌ای نداشت و بر اثر افزایش دما دچار حریق شده و خرابکاری تلقی نمی‌شود.