جمعی از مادران سرپرست خانواده با راه‌اندازی کارزاری از رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس و دادستان کل کشور خواسته‌اند به مشکلات حضانت فرزندان آنها رسیدگی کنند.  این مادران که پدران فرزندانشان مفقودالاثر یا مجهول‌المکان هستند حضانت کامل فرزندانشان را عهده‌دار نیستند و نمی‌توانند درباره مسائل جزئی مانند افتتاح حساب یا حتی درباره عمل جراحی حیاتی برای فرزندانشان تصمیم‌گیری کنند.