مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: سالانه حدود ۱۲هزار درخواست برای سقط جنین قانونی به پزشکی قانونی ارسال و از این تعداد، کمتر از ۹۰۰۰ سقط قانونی با تشخیص پزشکی قانونی و بر اساس قوانین کشور انجام می‌شود. به گزارش تسنیم، سید حامد برکاتی در یک روم با موضوع کاهش جمعیت در ایران در کلاب‌هاوس درباره آمار سقط جنین در کشورگفت: همچنین سالانه بیش از ۳۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود.