مدیرعامل اتحادیه سراسری ماهیان سردابی از تلفات 90 تا 95 درصدی در برخی از استخرهای پرورش ماهی در اثر قطع برق خبر داد. به گزارش ایلنا، آرش نبی‌زاده با ابراز نگرانی شدید از ادامه قطع برق، اظهار کرد: قطع برق برای برخی از فعالیت‌های کشاورزی بسیار خسارت‌زا بوده است که یکی از آن‌ها مراکز پرورش ماهی است. او ادامه داد: در مراکز مکانیزاسیون تولید بیشتر با میزان آب کمتر با افزایش تراکم ماهیان در واحد سطح انجام می‌شود که نیاز به تجهیزاتی دارد که وابستگی مستقیم به برق دارند. این تجهیزات مربوط به اکسیژن دهی، گردش آب و گندزادیی است. او گفت: قطع برق این تجهیزات را از کار انداخته و خیلی زود تلفات بالا را به دنبال دارد.