یک کارشناس مسائل شهری گفت: از اقداماتی که در دوره فعلی مدیریت شهری ضربه اساسی به روحیه کارکنان شهرداری وارد کرد اجرای طرح دستیاران مدیر و به‌کارگیری ۲۶۱ نفر و قراردادن آنان در گروه حقوقی ۱۸ بود یعنی حقوق آن‌ها معادل شهردار منطقه در نظر گرفته شد! به گزارش تسنیم، فاطمه السادات حمیدیان افزود: این موضوع این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند که چه می‌شود که این شرایط برای این افراد لحاظ می‌شود و آیا اینکه واقعاً در شهرداری نیروی نخبه وجود نداشته است که بتواند در قالب دستیار مدیران فعالیت کنند یا اینکه این تعداد از افراد چه ثمراتی برای شهرداری داشته‌اند که دلیلی منطقی بر حذف 22 قائم‌مقام زبده مناطق بودند.