در انتشار اخباری در خصوص خودکشی چند دانشجو پزشکی دوره دستیاری، معاون آموزشی پژوهشی سازمان نظام پزشکی گفت: انصراف و مهاجرت و خالی ماندن ظرفیت‌های دستیاری در کشور در حکم خودکشی جمعی حرفه مقدس پزشکی است و آسیب‌های جدی آن متوجه امر خطیر درمان ملت عزیز ایران خواهد شد. علیرضا سلیمی، به ایلنا گفت: دوره رزیدنتی جزو سخت‌ترین دوره‌های زندگی یک پزشک در ایران محسوب می‌شود، چرا که این گروه با مشکلات مختلفی از جمله آموزشی، اقتصادی و معیشتی هم زمان دست به گریبان هستند. وی ادامه داد: به همین دلایل بود که از ابتدای آغاز به کار این دوره از کار سازمان نظام پزشکی، تشکیل دفتر دستیاری که یک مطالبه‌ی بسیار قدیمی در کشور بود، پیگیری شد و برای اولین بار این دفتر در سازمان نظام پزشکی برای بررسی و حل و فصل این مشکلات و رایزنی با متولیان امر تاسیس شد.