رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره گفت: درخواست داریم بیمه‌های پایه و تکمیلی خدمات روانشناسی طبق برنامه ششم توسعه برقرار شود. به گزارش ایرنا، محمد حاتمی بیان کرد: در ۱۸ ماه گذشته مردم در شرایط بحران به‌سر برده‌اند و این امر استرس، اضطراب و آمار اختلالات روانی را افزایش داده است. او اضافه کرد: در شرایط بحران، مردم به‌شدت نیازمند مشاوره‌های روانشناسی هستند، این امر می‌تواند در آرام‌سازی جامعه و ارتقای کیفیت زندگی و همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و روانی بسیار مؤثر باشد و در دوران پساکرونا وضعیت از این هم بدتر است.