مسئولان دو بیمارستان ۱۵ خرداد و مدرس به علت استفاده از سهمیه واکسن کرونای کادر درمان برای اقوام و نزدیکان مدیران از کار برکنار شدند. گفته می‌شود که سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران در پی اطلاع از این تخلف دستور به برکناری مدیران این بیمارستان‌ها داده است. مدیران بیمارستان دولتی فوق تخصصی جراحی پلاستیک ۱۵ خرداد اقدام به استفاده سهمیه کادر درمان واکسن کرونا برای اقوام و نزدیکان مدیران کرده‌اند و در بیمارستان فوق تخصصی مدرس تهران نیز به بستگان نزدیک غیر عضو کادر درمان واکسن کرونا تزریق شده است.  پس از انتشار این خبر خبرهایی هم در خصوص اخراج ۴ مدیر و کارمند شهرداری تهران برای تزریق خارج از نوبت واکسن و به جای پاکبان‌ها منتشر شد. هر چند روابط عمومی شهرداری تهران اعلام کرد که انحراف در واکسیناسیون پاکبانان فقط در منطقه ۶ رخ داد. براساس این اطلاعیه در برخی از مناطق از جمله هفت و ۹ نیز به صورت محدود تخلف وجود داشت و چند نفر از پرسنل نواحی به خاطر تزریق غیرقانونی واکسن عزل شده‌اند.