وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بابیان اینکه 8تا10میلیون نفر از جامعه به‌نوعی با بحث و موضوع مواد مخدر درگیر هستند،گفت:50درصد طلاق‌ها و 65درصد همسر آزاری‌ها با اعتیاد مرتبط است. به گزارش فارس، سیدعباس صالحی با اشاره به گستره وسیع آسیب مواد مخدر بر ارکان مختلف جامعه، خاطرنشان کرد: ازلحاظ گستره جمعیت وقتی 2میلیون و 600هزار نفر یا کمتر و بیشتر در فضای مواد مخدر تعریف می‌شوند، معنای آن این است که 8تا 10میلیون نفر از جامعه به‌نوعی با بحث و موضوع مواد مخدر درگیر هستند؛ ضمن اینکه عوارض جسمی و روحی نیز به دنبال دارد.  صالحی اضافه کرد: همچنین 30درصد کودک‌آزاری‌ها، 25درصد قتل‌های عمد و 23درصد خشونت‌ها با اعتیاد نسبت دارند و منشأ آن‌ها اعتیاد است.