شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۵۱ قرارگرفته و هوای تهران برای همه گروه‌های جامعه آلوده است. به گزارش فارس، ذرات معلق در روزهای پایانی سال در حال جولان بوده و آلودگی هوا در تهران تشدید شده است. همچنین شاخص کیفیت هوا به‌طور میانگین بر روی عدد ۱۴۱ قرار داشت وتوای تهران در مرز آلودگی بود.  تهران از ابتدای سال هم‌زمان با شیوع کرونا ۱۶ روز هوای پاک(آبی)، ۲۲۵ روز هوای قابل‌قبول، ۱۰۶ روز هوای ناسالم(خاکستری) برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.