جمعیت دانشجویی امام علی،که از بزرگترین سمن‌های فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی در کشور است، در اعتراض به درخواست دولت برای انحلال این مجموعه نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت. این نهاد خیریه، از روحانی خواسته است مانع پلمب‌شدن این جمعیت شودو اجازه ندهد «داغ این ننگ بر پیشانی دولت پایانی تلخ را رقم بزند که حاصل اشک و آه مظلومان مملکت باشد». در بخش‌هایی از این نامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده است: «در اواخر دوران دولت تدبیر و امید گروهی قصد بستن درِ جمعیت و رها کردن هزاران کودک و صدها زن بی‌پناه به امان خدا را کرده‌اند. تاریخ گواهی خواهد داد که یک جمعیت، بدون چشم‌داشتی در ۲۰سال خدمت‌اش، ۴۴مرکز برای کودکان با شرایط دشوار در کشور تاسیس کرد، برای صدها زن اشتغال ایجاد کرد، ۵۳ نوجوان محکوم به قصاص را از مرگ نجات داده و به زندگی سالم بازگرداند، ۲۰ مدرسه در مناطق محروم ساخت، به روستاهای دورافتاده آبرسانی کرد و مدرسه مجازی راه‌اندازی کرد، در مناطق مرزی کورسوی امید را با اشتغال پایدار در دل‌ها زنده نگه داشت و در دولت تدبیر و امید، امیدش ناامید شد. ثبت خواهد شد که رئیس‌جمهور وقت حقوقدان بود، با شعار حقوق شهروندی آمد، گفت سازمان‌های مردم نهاد را بر سرمان می‌گذاریم، دنبال احقاق اصول قانون اساسی هستیم اما در عمل یکی از قدیمی‌ترین و مردمی‌ترین سازمان‌های مردم‌نهاد که در کوران حوادث این مرز پر گهر و روزگار سخت بقا و دوام، ۲۰سال باقی مانده بود، در این دوران با روش‌های فراقانونی تهدید به انحلال شد».