غلامرضا رحیمی پور، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت: حقوق و فوق‌العاده مأموریت کارکنان وظیفه شاغل در مناطق امنیتی به طور میانگین به مبلغ ۴۱۷ هزار تومان معادل ۴۴ درصد افزایش پیدا کرد. به گفته او حقوق و فوق‌العاده مأموریت کارکنان وظیفه شاغل در مناطق محروم و بد آب و هوا هم به مبلغ ۱۴۰ هزار تومان معادل ۲۲ درصد افزایش پیدا کرد و از ابتدای سال ۱۴۰۰ دومین مرحله افزایش حقوق کارکنان  وظیفه اجرایی می‌شود.