معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور گفت: امکان ارائه خدمات با شرایط کنونی واقعاً دیگر میسر نیست. به‌هرحال طی دو سال گذشته تورم رشد بیش از ۱۰۰ درصدی در همه ابعاد ارائه خدمت داشته است. به گزارش ایسنا، محمد جهانگیری افزود: اگر نخواهیم این تعرفه را اصلاح کنیم، دچار مشکل می‌شویم. پیشنهاد ما این است که متناسب با همین تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند؛ هرچند که همه می‌دانند تورم واقعی بالاتر از این است؛ اما حداقل باید متناسب با تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی،  تعرفه‌ها رشد کنند و این موضوع در تعرفه‌ها دیده شود. این کف است.