معاون اجتماعی ناجا گفت: بیش از هزار کلانتری مجهز به برنامه مددکاری و مشاوره شده است که کار بسیار مبارکی است، این‌گونه می‌توانیم نگاه پلیس اجتماعی را ایجاد و از ظرفیت نهادهای دیگر بهره ببریم. به گزارش ایسنا، سردار مهدی حاجیان گفت: در راستای آسیب‌های اجتماعی نظیر کودکان کار، خودکشی و ... باید نگاه آینده‌پژوهشی را مدنظر قرارداد تا بتوان آن‌ها را به زندگی بازگرداند به‌نحوی‌که آسیب‌دیدگان بتوانند پایگاه اجتماعی خود را به دست آورند.