ابتلای تعدادی از پرندگان باغ پرندگان شهر قم به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تایید شد. روابط عمومی دامپزشکی، از تمام صاحبان واحد‌های مرغداری، مدیریت باغ‌های پرندگان، پرورش دهندگان طیور زینتی و طیور بومی درخواست کرده است تا نسبت رعایت کامل ضوابط بهداشتی در واحد‌های خود اقدام کنند.