انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران با اشاره به افزایش سالانه ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به استان تهران گفت: استان تهران در حوزه بودجه بهداشت و درمان از سرانه اندکی برخوردار است و تنها هشت دهم میلیون ریال به ازاء هر نفر به ساکنان این استان اختصاص پیدا کرده است و از نظر بودجه بهداشت و درمان بیست و نهمین استان کشور است.