رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی آیت‌الله طالقانی اهواز آخرین وضعیت جسمانی مصدومان حادثه آتش‌سوزی مدرسه کانکسی در سردشت دزفول را تشریح و بیان کرد: یکی از دانش‌آموزهایی که در بخش مراقبت ویژه بستری است ۸۴ درصد سوختگی دارد. به گزارش تسنیم، دکتر پیمان نجاتی اظهار کرد: در این آتش‌سوزی سه دانش‌آموز و سه معلم دچار سانحه شدند که در حال حاضر دو دانش‌آموز و یکی از معلم‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند؛ یکی از دانش‌آموزهایی که در بخش مراقبت ویژه بستری است ۸۴ درصد سوختگی دارد.  نجاتی ادامه داد: یکی از معلمان حدود ۵۷ درصد و یکی دیگر از دانش‌آموزان تقریباً ۳۶ درصد دچار سوختگی شده‌اند. بیماران دیگر در بخش بستری هستند که وضعیتشان خوب است.