سید محمد بطحایی، وزیر سابق آموزش و پرورش گفت : بررسی من در زمان وزارتم نشان می‎داد که گردش مالی افرادی که آموزشگاه و کتاب تست و کمک درسی دارند ۱۵ هزار میلیارد تومان است. همه کسانی که از کنکور نفع می‎برند و ارتزاق می‎کنند مافیای کنکور هستند. او گفت: آموزش و پرورش هیچ کجای دنیا مثل ایران نیست. اینجا از دوم ابتدایی به جای یاد دادن علم و دانش تست زدن یاد می‎دهند.