سیدمحمد بطحایی، وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: در سال‌های گذشته در بولتن‌های محرمانه، اخباری از خودکشی ده‌ها نفر از داوطلبان کنکور داشتیم که به علت شکست، سرکوب و تحقیر در خانواده این کار را انجام داده بودند. به گفته او برخی داوطلبان واقعا آینده دردناکی را از حیث ویژگی‌های روانشناختی باید به خاطر شکستی که در کنکور خورده‌اند متحمل شوند. بطحایی گفت: ذی‌نفعان کنکور ده‌ها هزار میلیارد تومان گردش مالی از قِبل کنکور دارند و به این سادگی سفره‌شان را جمع نمی‌کنند، ولو اینکه باور داشته باشند این جریان نسل آینده را تهدید می‌کند.