رئیس سازمان مدیریت بحران، با اشاره به این‌که اختیارات شهردار تهران هنگام وقوع بحران در قانون جدید مدیریت بحران مبهم است، گفت: نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنند. به گزارش مهر، اسماعیل نجار عنوان کرد: ماده ۱۷ قانون جدید عنوان می‌کند که به نمایندگی از وزیر کشور، بنده مسئول درخواست تنخواه برای هزینه کرد هنگام وقوع بحران هستم اما با ۴ تبصره اختیار بودجه از دست رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خارج‌شده است اما همچنان باید در برابر آن پاسخگو باشد. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تأکید بر این‌که متأسفانه شاهد تشتت قوانین در حوزه مدیریت بحران هستیم، گفت: نظر ما بر این بود که هم‌زمان با تصویب قانون جدید مدیریت بحران، قوانین موازی ملغی شود که متأسفانه این اتفاق رخ نداد.