مدیرکل مدیریت بحران استان تهران از ایمن سازی سه بازار تهران، ری و تجریش در حوزه‌های مختلف از جمله مقابله با زلزله خبر داد. منصور درجاتی افزود: ایمنی بازار از نظر شبکه آبرسانی، فاضلاب، برق، مخابرات، زیباسازی، میراث فرهنگی، اوقاف و ایمنی و آتش‌نشانی و شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و بنا شد شرکت توزیع نیروی برق طرح برق‌رسانی، بهسازی شبکه و رویکرد ایمن‌سازی را در بازار دنبال و اجرا کند. در حقیقت هریک از این دستگاه‌ها در حیطه وظایف خود باید در جهت ایمن‌سازی بازار تهران اقدام کنند.