رئیس انجمن سوختگی ایران با اشاره به حدود ۲۰۰هزار مورد سوختگی و مرگ ۳هزار بیمار سوخته سالانه در کشور، بر لزوم پیشگیری و اعمال اجبار در جهت پیشگیری از بروز حوادث سوختگی تاکید کرد. محمد جواد فاطمی گفت: متاسفانه ایران از نظر آمار سوختگی در رده بالایی قرار دارد و حتی نسبت به کشورهایی که از نظر اقتصادی مشابه ما هستند، وضعیت بدتری دارد.