نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مسئول مستقیم پاسخگو به فقدان آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت بحران، وزیر کشور است و مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری می‌کند. به گزارش مهر، کمال علی‌پورخنکداری با اشاره به تصویب نشدن آئین نامه اجرایی قانون جدید مدیریت بحران کشور با وجود گذشت یک سال از تصویب آن، گفت: در متن قانون ۶ ماه مهلت برای تهیه و تصویب آئین نامه اجرایی به دولت داده شده بود که تا کنون انجام نشده است.