معاون حمل‌ونقل، ترافیک گفت: قیمت تمام‌شده بلیت مترو ۱۵هزار تومان است ما نمی‌گوییم مردم ۱۵هزار تومان بدهند، اما می‌توان ۵هزار تومان از آن‌ها گرفت. به گزارش میزان، سید مناف هاشمی ادامه داد: تهران بالغ‌بر ۵۷۰۰دستگاه اتوبوس و بالغ‌بر ۱۵۰۷قطار مترو و قریب به ۸۰هزار دستگاه تاکسی دارد که باید نگاهی هم به وضعیت فرسودگی ناوگان داشت.  او تصریح کرد: قیمت تمام‌شده بلیت مترو ۱۵هزار تومان است یا باید قیمت واقعی بلیت را از مردم بگیریم که دولت مخالف آن است یا باید جبران شود و در بودجه سنواتی دولت سهمی برای توسعه مترو در نظر گرفته است.