قائم‌مقام معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، از افزایش ساعت کار خطوط اتوبوس‌رانی و مترو شهر تهران از روز شنبه اول آذر خبر داد. به گزارش مهر، شهریار افندی‌زاده، درباره جزئیات فعالیت ناوگان حمل‌ونقل تهران با اعمال محدودیت‌های جدید گفت: با توجه به اعمال محدودیت‌هایی که از روز شنبه در شهر تهران انجام می‌شود و با بررسی‌های حوزه معاونت حمل‌ونقل مجدداً افزایش ساعت کار مترو و اتوبوس‌رانی اجرا و از روز شنبه کلیه خطوط مترو و اتوبوس‌رانی تا ساعت ۲۲ شب سرویس‌دهی خواهند کرد. او افزود: از اول آذرماه کلیه خطوط مترو تهران تا ساعت ۲۲ فعالیت دارند و آخرین اعزام از تمام ایستگاه‌ها ساعت ۲۲ شب خواهد بود.