مدیرکل برنامه ‌ریزی و توسعه شهری معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با انتقاد از عدم پرداخت سهم شهرداری تهران از محل جرائم رانندگی گفت: مشخص نیست جرائم وصولی رانندگی به کجا می‌رود؟ به گزارش ایسنا، مسعود رنجبریان با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۸ کل مبلغ وصولی جرائم رانندگی در سطح شهر تهران حدود یک هزار و صد میلیارد تومان شده است، افزود: برابر بند الف ماده ۲۳ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی از این مبلغ می‌بایست ۶۶۰ میلیارد تومان به شهرداری تهران تخصیص پیدا می‌کرد که متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های متعدد تنها مبلغ ۳۵ میلیارد تومان آن پرداخت‌شده است. او معتقد است در صورت پرداخت سهم صددرصدی درآمد حاصل از جریمه‌های راهنمایی و رانندگی شهر تهران، حوزه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران می‌تواند با یک برنامه منسجم و هدفمند با صرف کلیه وجوه جرائم در مبحث ایمن‌سازی معابر شهری، نسبت به کاهش عمده و معنی‌دار تلفات و صدمات جرحی تصادفات در سطح شهر تهران اقدام کنند.