در پی عمومی شدن روایت‌هایی از آزار جنسی در رسانه‌های ایران، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد برای رسیدگی به «آزار و سوءرفتار جنسی» یک کمیته تشکیل داده است. به نوشته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، هدف اصلی «کمیته پیگیری آزارجنسی و حمایت از روزنامه‌نگاران آسیب‌دیده» آموزش ‌و تحدید موضوع و در صورت لزوم راهنمایی اهالی رسانه و ارایه مشاوره‌های گوناگون و در حد ممکن بررسی موارد خاص است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران تاکید کرده که «اهدف این کمیته حقیقت‌یابی نیست زیرا این مسأله فراتر از امکانات و صلاحیت‌های حرفه‌ای است».