پرندگان فلامینگو با توجه به فرارسیدن فصل سرما از مناطق سیبری به سواحل دریاچه ارومیه مهاجرت کردند. به باشگاه خبرنگاران جوان، فلامینگوهایی که هرساله به دریاچه ارومیه مهاجرت می‌کردند این بار نیز به این دریاچه بازگشتند. بدون شک مهاجرت این نوع پرندگان نشانه‌ای مثبت در شرایط زیست‌محیطی این دریاچه است.