مدیرکل سامانه‌ها و روش‌های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت ضمن تشریح فعالیت پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور، از تمدید تاریخ اعتبار دفترچه‌‌های بیمه تا پایان فروردین سال ۱۴۰۰ در تمامی صندوق‌های بیمه‌‌ای به‌جز صندوق ایرانیان خبر داد. به گزارش تسنیم، صدرالله عباسی گفت: این اتفاق برای تمامی صندوق‌‌های بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت، به‌جز صندوق بیمه ایرانیان افتاده است، البته بیماران خاص صندوق ایرانیان نیز مشمول این تمدید اعتبارشده‌اند. او تصریح کرد: با این تمدید سیستمی، دفاتر 8 میلیون و 290 هزار و 267 بیمه‌شده در صندوق‌‌های کارکنان دولت، سایر اقشار، روستائیان و عشایر و سلامت همگانی و‌ 10 هزار و 211 بیمار خاص در صندوق ایرانیان تا پایان فروردین‌ماه سال 1400 تمدید اعتبارشده‌اند.