مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تاکید ما بر آموزش حضوری با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی است؛ درباره وضعیت محرومیت از تحصیل در مناطق روستایی و عشایر گفت: هنوز آمار دقیق احصاء نشده است و در حال جمع‌آوری شاخص‌های مختلف هستیم. محمدرضا سیفی گفت: به اندازه کافی تبلت در اختیار نداریم. به دو میلیون و ۲۵۰ هزار تبلت برای دانش‌آموزان خود نیاز داریم؛ ولی واقعیت این است که این اتفاق نمی‌افتد زیرا تولید داخلی میسر نیست و با توجه به تغییرات نرخ ارز، از خارج هم نمی‌توانیم این تعداد را وارد کنیم. وی افزود: هدف ما در گام نخست این است که ۱۰۰ هزار تبلت را با اولویت دانش‌آموزان تحت‌پوشش کمیته امداد تهیه کنیم. یک شرکت داخلی قول‌هایی داده و تولید را شروع کرده است، اما اینکه تبلت برای همه دانش‌آموزان فاقد این ابزار، فراهم شده باشد تاکنون میسر نشده است.