محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: مطالعات بهداشت جهانی نشان می‌دهد تاکنون فعالیت مدارس بر سیر کرونا تاثیرگذار نبوده و آمار و ارقام کنونی هم این را نشان می‌دهد ضمن آنکه باید عنوان کرد که ظرفیت دانش آموزان در مدرسه کامل نیست و هم اکنون ۱۰ درصد حضور دانش‌آموزان در مدارس را داریم. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه حضور یا عدم حضور دانش‌آموزان در مدارس وابسته به رای ستاد ملی کرونا و تشخیص وزارت بهداشت است، افزود: هر زمان تشخیص دهند در هر منطقه‌ای که حضور دانش‌آموزان برای سلامتی زیان بار باشد، فعالیت مدارس غیر حضوری می‌شود.