روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، خبر کشته شدن یکی از محیط‌بانان این اداره براثر اصابت گلوله را تایید کرد. عصر روز جمعه 11 مهر، سید ابراهیم قطب، محیط‌بان پارک ملی بمو، بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس اعلام کرد: با توجه به بررسی‌های اولیه 2 احتمال وجود دارد؛ اول اینکه گلوله در زمان تنظیم یا چک کردن اسلحه شخص محیط بان شلیک شده باشد و احتمال دوم، خودکشی این محیط بان است.