شامگاه سه‌شنبه تصاویر ویدئویی از درگیری و حمله با قمه در اورژانس پورسینا در رشت منتشر شد. گفته شده بود این افراد در بیرون از مرکز درمانی نزاع می‌کردند و آن را به داخل بیمارستان کشاندند و در بیمارستان نیز طرفین همچنان به درگیری ادامه داده و باعث مجروح شدن تعدادی از همراهان بیماران شدند. پس از این ماجرا خبرگزاری تسنیم گزارش داده که روز پنجشنبه پلیس گیلان «آن تعداد از اراذل و اوباش که در روزهای اخیر با هجوم و قمه‌کشی در بیمارستان پورسینای رشت باعث ایجاد رعب و وحشت مردم و کادر درمان بیمارستان شدند» را در سطح شهر گرداند تا «درس عبرتی باشد برای کسانی‌که مرتکب چنین جرائمی می‌شوند».